subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Repertoriumsite en français

Macroliden

Specialiteiten met:
Gamithromycine
Spiramycine
Tulathromycine
Tylosine
Tilmicosine
Tildipirosine
Tylvalosine (acetylisovaleryltylosin)

Zie ook:
Associaties
Macroliden - Lincosamiden en Pleuromutulinen

Indicaties - werkingsspectrum - resistentie
Spiramycine, tylosine, tilmicosine en de recentere stoffen tulathromycine, tylvalosin (acetylisovaleryltylosine) en gamithromycine, zijn macroliden die oraal of parenteraal worden gebruikt in de diergeneeskunde. Ze zijn actief tegen verschillende aerobe en anaerobe GRAM+ (Rhodococcus equi, Bacillus, Corynebacterium, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria, Staphylococcus, Streptococcus, Actinomyces, Clostridium) en een aantal GRAM- (Leptospira, Campylobacter, Actinobacillus, Bacteroïdes). Enterobacteriaceae, Pseudomonas, mycobacteriën en chlamydiën zijn van nature resistent. Verworven kruisresistentie met lincosamiden is bekend.
Spiramycine heeft een goede weefselpenetratie en kan worden gebruikt bij dieren allergisch aan penicillines of bij de behandeling van kiemen resistent voor penicilline. Bij carnivoren wordt spiramycine gebruikt in combinatie met metronidazol (zie hfdst Associaties). Tylosine wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van mycoplasma-infecties bij herkauwers, varkens en pluimvee. Tylvalosine (acetylisovaleryltylosine) is geregistreerd voor de behandeling en preventie van enzoötische pneumonie (Mycoplasma hyopneumoniae) en de behandeling van Lawsonia intracellularis en Brachyspira hyodysenteriae bij het varken. Tilmicosine wordt gebruikt voor de behandeling van pneumonie bij schapen, runderen en varkens. Tulathromycine wordt in de diergeneeskunde gebruikt voor de behandeling van bacteriële respiratoire aandoeningen bij vleesvee (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida en Histophilus somni) en varkens (Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida en Mycoplasma hyopneumonia). Gamithromycine wordt snel geresorbeerd en heeft een lange werkingsduur in de longen. Deze stof is geregistreerd voor de preventie en behandeling van bacteriële respiratoire aandoeningen bij het rund (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida en Histophilus somni). Tildipirosine is geïndiceerd voor de behandeling van luchtwegaandoeningen bij het varken veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica en Haemophilus parasuis.
Farmacodynamie
Macroliden binden op de 50S-subeenheid van de ribosomen en verstoren zo de proteïnesynthese van de kiem. Tulathromycine en tildipirosine verschillen van de meeste andere macroliden door hun lange werkingsduur die gedeeltelijk verklaard wordt door het bezit van drie aminogroepen (triamilides).
Farmacokinetiek
De farmacokinetiek van de macroliden is vergelijkbaar met deze van de lincosamiden. Ze concenteren zich in milieus die een hogere zuurtegraad vertonen dan het plasma, en bereiken zeer hoge concentraties in de longen maar ook in de gal, in het prostaatvocht en het pleuraal en peritoneaal vocht. Macroliden worden snel en goed geresorbeerd zowel vanuit de darm, als vanuit de injectieplaatsen en kennen een goede weefselverdeling in het bijzonder naar de longen. De uitscheiding gebeurt hoofdzakelijk via de faeces.
Contra-indicaties
Niet intraveneus toedienen.
Bijwerkingen
Alle macroliden zijn irriterend en kunnen pijnlijk zijn na im-injectie of phlebitis veroorzaken na iv-injectie. Stimulatie van het glad spierweefsel kan diarree veroorzaken, die goedaardig is bij de meeste diersoorten met uitzondering van het paard en het konijn. Bij de mens werden gevallen van sterfte na auto-injectie vastgesteld te wijten aan de cardiotoxische werking van tilmicosine.
Interacties
Wegens mogelijke kruisresistentie worden combinaties met antimicrobiële middelen met een gelijksoortig werkingsmechanisme zoals macroliden of lincosamiden afgeraden.
Voorzorgen bij het gebruik/Risico voor de mens
Voorzichtigheid is geboden om accidentele zelfinjectie te vermijden. Bij toxicologisch onderzoek bij laboratoriumdieren werden cardiovasculaire effecten vastgesteld na intramusculaire injectie met de verscheidene macroliden. In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Gebruik geen automatische injectiespuit zonder extra beveiligingssysteem (zie Folia Veterinaria 2006 nr. 2). Macroliden kunnen overgevoeligheid veroorzaken na huidcontact en bij blootstelling van de ogen.
Voortplanting en lactatie
Er zijn geen gegevens over de toediening van deze stoffen tijdens dracht en lactatie. Toediening wordt bepaald door de baten/risico-analyse.

Gamithromycine ORANJE [B]

ZACTRAN (Merial) - Bijsluiter via EMA -
gamithromycine: 150 mg/ml
oplossing voor injectie sc (Bo), im (Su)
Posologie:
Bo, Su: 1 x 6 mg/kg
Vlees Bo: 64 d, Su: 16 d
Niet toedienen aan Bo die melk produceren voor humane consumptie of aan drachtige Bo of vaarzen binnen de 2 m voor het kalven wanneer deze melk zullen produceren voor humane consumptie
fles 50 ml, 100 ml
R/

Spiramycine ORANJE [B]

Zie hfdst Associaties

Tilmicosine ORANJE [B]

HYMATIL 300 mg/ml (Industrial Veterinaria) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine: 300 mg/ml
oplossing voor injectie sc
Posologie:
Bo, Ov: 1 x 10 mg/kg
Vlees+org: Bo: 70 d, Ov: 42 d
Melk: Bo: 36 d (36 d na kalven indien aan drachtige Bo toegediend), Ov: 18 d (18 d na kalven indien aan drachtige Ov toegediend)
fles 100 ml
R/
MICOTIL (Eli Lilly) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine: 300 mg/ml
oplossing voor injectie sc
Posologie:
Bo, Ov (> 15 kg): 1 x 10 mg/kg
Vlees+org: Bo: 70 d, Ov: 42 d
Melk: Bo: 36 d, Ov: 18 d
Niet toedienen bij dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tot 36 d na kalven bij toediening tijdens de droogstand aan koeien of aan drachtige vaarzen en tot 18 d na lammeren bij toedieining tijdens de droogstand aan ooien of aan drachtige ooien
fles 50 ml
R/
PULMOTIL 100 gran (Eli Lilly) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine (fosfaat): 100 g/kg
granulaat po met het voeder
Posologie:
Su: 8 - 16 mg/kg LG pd (15-21 d)
Konijn: 12,5 mg/kg LG pd (7 d)
Vlees: Su: 21 d, Konijn: 4 d
gran 2 kg
R/
PULMOTIL 200 VET premix (Eli Lilly) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine (fosfaat): 200 g/kg
gemedicineerd voormengsel po
Posologie:
Su: 8 - 16 mg/kg LG pd (15-21 d)
Konijn: 12,5 mg/kg LG pd (7 d)
Vlees: Su: 21 d, Konijn: 4 d
gemed voorm 10 kg
R/premix
PULMOTIL AC (Eli Lilly) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine (fosfaat): 250 mg/ml
oplossing po in het drinkwater, de kunstmelk
Posologie:
kalf: 2 x pd 12,5 mg/kg (3 - 5 d)
Su: 15 - 20 mg/kg pd (5 d)
kip: 15 - 20 mg/kg pd (3 d)
kalkoen: 10 - 27 mg/kg (3 d)
Vlees: kalf: 42 d, Su: 14 d, kalkoen: 19 d, kip 12 d
Niet toedienen aan legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie
Niet toedienen binnen de 14 d voor start legperiode
Niet toedienen aan zogende dieren
fles 960 ml
R/
TILMI-KEL 300 mg/ml (Kela) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine: 300 mg/ml
oplossing voor injectie sc
Posologie:
Bo, Ov: 1 x 10 mg/kg
Vlees+org: Bo: 70 d, Ov: 42 d, Melk: Bo: 36 d, Ov: 18 d, indien toegediend tijdens droogstand: Melk Bo: 36 d na kalven, Ov: 18 d na lammeren
fles 100 ml
R/
TILMODIL (Emdoka) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine: 300 mg/ml
oplossing voor injectie sc
Posologie:
Bo, Ov (LG > 15kg): 10 mg/kg
Vlees+org: Bo: 70 d, Ov: 42 d, Melk: Bo: 36 d of 36 d na kalven indien toegediend aan Bo tijdens de droogstand of aan drachtige vaarzen, Ov: 18 d of 18 d na lammeren indien toegediend tijdens de droogstand of aan primipare Ov tijdens de dracht
fles 50 ml, 100 ml
R/
TILMOVET 100 mg/g gran varkens (Huvepharma) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine: 100 mg/g
granulaat po met het voeder
Posologie:
mestvarken (gespeend): 1 x pd 16 mg/kg LG pd (15 d)
Vlees+org: 21 d
zak 1 kg
R/
TILMOVET 200 g/kg premix (Huvepharma) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine: 200 g/kg
gemedicineerd voormengsel po
Posologie:
Su: 8-16 mg/kg LG pd (15-21 d)
konijn: 12 mg/kg LG pd (7 d)
Vlees+org: Su: 21 d, konijn: 4 d
gemed voorm 20 kg
R/premix
TILMOVET 250 mg/ml (Huvepharma) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine: 250 mg/ml
oplossing po
Posologie:
kalf: 2 x 12,5 mg/kg pd (3-5 d)
Su 15 - 20 mg/kg pd (5 d)
kip: 15 - 20 mg/kg pd (3 d)
kalkoen: 10 - 27 mg/kg pd (3 d)
Vlees: Bo: 42 d, Su: 14 d, kip: 12 d, kalkoen: 19 d
Niet toedienen aan kippen die eieren voor humane consumptie produceren
fles 960 ml
R/

Tildipirosine ORANJE [B]

ZUPREVO rund (Intervet Int) - Bijsluiter via EMA -
tildipirosine: 180 mg/ml
oplossing voor injectie sc
Posologie:
Bo: 1 x 4 mg/kg
Vlees+org: Bo: 47 d
Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie, noch aan drachtige dieren 2 m voor de partus
fles 50 ml
R/
ZUPREVO varken (Intervet Int) - Bijsluiter via EMA -
tildipirosine: 40 mg/ml
oplossing voor injectie im
Posologie:
Su (lft > 4 w): 1 x 4 mg/kg
Vlees+org: Su: 9 d
fles 100 ml, 250 ml
R/

Tulathromycine ORANJE [B]

DRAXXIN 100 mg/ml inj opl runderen, varkens (Zoetis) - Bijsluiter via EMA -
tulathromycine: 100 mg/ml
oplossing voor injectie sc (Bo), im (Su)
Posologie:
Bo, Su: 1 x 2,5 mg/kg
Vlees: Bo: 22 d, Su: 13 d
Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie
of aan drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor menselijke consumptie binnen 2 m voor de afkalfdatum
fles 50 ml, 100 ml
R/
DRAXXIN 25 mg/ml (Zoetis) - Bijsluiter via EMA -
tulathromycine: 25 mg/ml
oplossing voor injectie im
Posologie:
Su: 1 x 2,5 mg/kg
Vlees+org: 13 d
fles 50 ml, 100 ml, 250 ml
R/

Tylosine ORANJE [B]

PHARMASIN 100% w/w gran (Huvepharma) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine (tartraat): 1g/1,1 g
granules po met het drinkwater
Posologie:
kalf: 2 pd 10-20 mg/kg LG (7-14 d)
Su:
enzo÷t pneum: 20 mg/kg LG pd (10 d)
ile´tis-PIA: 5-10 mg/kg LG pd (7d)
kip:
chron Ahst: 75-100 mg/kg LG pd (3-5 d)
necrot enteritis: 20 mg/kg LG pd (3 d)
kalkoen: 75-100 mg/kg LG pd (3-5 d)
Vlees+org: kalf: 12 d, Su: 1 d, kip: 1 d, kalkoen: 2 d
Ei: kip, kalkoen: 0 d
gran 1,1 kg
R/
PHARMASIN 200 mg/ml inj opl (Huvepharma) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine: 200 mg/ml
oplossing voor injectie im
Posologie:
Bo: 5-10 mg/kg pd (3 d)
Su: 5-10 mg/kg pd (3 d)
Vlees+org: Bo: 28 d, Su: 9 d, Melk: Bo: 108 h
fles 100 ml, 250 ml
R/
PHARMASIN 250 mg/g gran po varkens (Huvepharma) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine fosfaat: 250 mg/g
granules po
Posologie:
Su: 1 x pd 5 mg/kg LG (3 w)
Vlees: Su: 0 d
zak 1 kg
R/
PHARMASIN 250 mg/g premix (Huvepharma) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine fosfaat: 250 mg/g
gemedicineerd voormengsel po
Posologie:
- Su behandeling + preventie:
L. intracellularis: 4-5 mg/kg LG pd (3 w)
- kip behandeling + preventie:
M. gallisepticum/synoviae: 127 mg/kg LG pd (in eerste 5 levensdagen)
herhaal op lft 3-4 w
Cl. perfringens: 10-20 mg/kg LG pd (7 d)
Vlees+org: Su: 0 d , kip: 1 d
Niet gebruiken bij hennen die eieren voor menselijke consumptie produceren
gemed voorm 20 kg
R/premix
TYLAN 100 granules (Eli Lilly) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine (fosfaat): 100 mg/g
granules po met het voeder
Posologie:
- Su:
L. intracellularis en resp. infect: 4 - 5 mg/kg LG pd (21 d)
- Av: vleeskip, moederdier
CRD: 92 - 127 mg/kg LG pd (eerste 5 levensdagen), gevolgd door 67 - 92 mg/kg LG pd (2 d) op lft 3 - 4 w
necrot. enteritis: 20 mg/kg LG pd (7 d)
Vlees: Su: 0 d , kip: 1 d
Niet toedienen aan kippen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie
gran 1 kg
R/
TYLAN 200 (Eli Lilly) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine: 200 mg/ml
oplossing voor injectie im, iv (Bo, kalf), im (Su)
Posologie:
Bo, kalf: 5 - 10 mg/kg pd (max 5 d)
Su: 5 - 10 mg/kg pd (max 3 d)
Vlees: Bo, kalf: 28 d, Su: 8 d, Melk: 4 d
fles 100 ml, 250 ml
R/
TYLAN oplosbaar (Eli Lilly) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine (tartraat): 1000 g/zak
oplosbaar poeder po in het drinkwater, in de melk
Posologie:
- niet-ruminerend kalf: 2 x pd 1 g tylosinetartraat met kunstmelk of drinkwater (7 - 14 d)
- Su: 5 mg/kg LG pd (7 d)
- kip:
CRD: 0,5 g poeder/l water (2-5 d)
necrotische enteritis: 24 mg tylosine/kg LG (3 d)
- kalkoen: 0,5 g poeder/l water (2 - 5 d)
Vlees: kalf: 13 d, Su, kip, kalkoen: 1 d, Ei: 0 d
poeder 1 000 g
R/
TYLO-kel 20 % (Kela) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine (tartraat): 200 mg/ml
oplossing voor injectie im, sc, iv
Posologie:
Bo: 2 x 10 mg/kg pd (3 d)
Vlees: 29 d, Melk: 6 d
fles 100 ml
R/
TYLOGRAN 1000 mg/g granulaat (Dopharma) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine (tartraat): 1000 mg/g
granulaat voor in het drinkwater, de melk po
Posologie:
kalf: 2 x 20-40 mg/kg pd (7-14 d)
Su:
enzo÷t pneum: 20 mg/kg pd (10 d)
PIA-ile´tis: 5-10 mg/kg pd (7 d)
kip:
CRD: 75-100 mg/kg pd (3-5 d)
necr enteritis: 20 mg/kg pd (3 d)
kalkoen: 75-100 mg/kg pd (3-5 d)
Vlees+org: kalf: 12 d, Su: 1 d, kip: 1 d, kalkoen: 2 d, Ei: kip: 0 d, kalkoen: 0 d
granulaat 550 g
R/
TYLOVETO-20 (VMD) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine (tartraat): 200 mg/ml
oplossing voor injectie im
Posologie:
Bo: 2 x pd 20 mg/kg (max 5 d)
Vlees+org: Bo: 49 d
Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor menselijke consumptie
fles 100 ml
R/
TYLUCYL 200 mg/ml (VÚtoquinol) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine: 200 mg/ml
oplossing voor injectie im, iv
Posologie:
Bo, Su (LG > 25 kg): 5-10 mg/kg pd (3 d)
Vlees+org: Bo: 28 d, Su: 14 d
Melk: Bo: 108 h
100 ml
R/

Tylvalosine (acetylisovaleryltylosine) ORANJE [B]

AIVLOSIN 42,5 mg/g premix varkens (Eco AH) - Bijsluiter via EMA -
tylvalosine (tartraat): 42,5 mg/g
gemedicineerd voormengsel po
Posologie:
Su:
- preventie, behandeling enzo÷t pneum: 2,125 mg/kg pd (7 d)
- behandeling prolif enteropathie: 4,25 mg/kg pd (10 d)
- preventie, behandeling dysenterie: 4,25 mg/kg pd (10 d)
Vlees+org: 2 d
gemed voorm 20 kg
R/premix
AIVLOSIN 625 mg/g gran kippen/kalkoenen (Eco AH) - Bijsluiter via EMA -
tylvalosine (tartraat): 625 mg/g
granulaat po met het drinkwater
Posologie:
kip: M. gallisepticum:
- therapie: 25 mg/kg LG pd (3 d)
- preventie (lft 1 d): 25 mg/kg LG pd (3 d), 1 x herhalen tijdens risicoperiode
kalkoen O. rhinotracheale: 25 mg/kg LG pd (5 d)
Vlees+org: kip, kalkoen: 2 d
Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren
Niet gebruiken binnen 14 d (kip) of 21 d (kalkoen) voor het begin van de leg
gran 40 g, 400 g
R/
AIVLOSIN 625 mg/g gran varkens (Eco AH) - Bijsluiter via EMA -
tylvalosine (tartraat): 625 mg/g
granulaat po met het drinkwater
Posologie:
Su: 5 mg/kg LG pd (5 d)
Vlees+org: 1 d
gran 40 g, 160 g
R/

Top van de pagina

 

 

 

 

© BCFI - project diergeneeskunde

BCFIvet
Inhoud site | Het B.C.F.I. | Contact | Inleiding | Disclaimer
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link