subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Repertoriumsite en français

Macroliden

Specialiteiten met:
Gamithromycine
Spiramycine
Tulathromycine
Tylosine
Tilmicosine
Tildipirosine
Tylvalosine (acetylisovaleryltylosin)

Zie ook:
Associaties
Macroliden - Lincosamiden en Pleuromutulinen

Indicaties - werkingsspectrum - resistentie
Spiramycine, tylosine, tilmicosine en de recentere stoffen tulathromycine, tylvalosin (acetylisovaleryltylosine) en gamithromycine, zijn macroliden die oraal of parenteraal worden gebruikt in de diergeneeskunde. Ze zijn actief tegen verschillende aerobe en anaerobe GRAM+ (Rhodococcus equi, Bacillus, Corynebacterium, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria, Staphylococcus, Streptococcus, Actinomyces, Clostridium) en een aantal GRAM- (Leptospira, Campylobacter, Actinobacillus, Bacteroïdes). Enterobacteriaceae, Pseudomonas, mycobacteriën en chlamydiën zijn van nature resistent. Verworven kruisresistentie met lincosamiden is bekend.
Spiramycine heeft een goede weefselpenetratie en kan worden gebruikt bij dieren allergisch aan penicillines of bij de behandeling van kiemen resistent voor penicilline. Bij carnivoren wordt spiramycine gebruikt in combinatie met metronidazol (zie hfdst Associaties). Tylosine wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van mycoplasma-infecties bij herkauwers, varkens en pluimvee. Tylvalosine (acetylisovaleryltylosine) is geregistreerd voor de behandeling en preventie van enzoötische pneumonie (Mycoplasma hyopneumoniae) en de behandeling van Lawsonia intracellularis en Brachyspira hyodysenteriae bij het varken. Tilmicosine wordt gebruikt voor de behandeling van pneumonie bij schapen, runderen en varkens. Tulathromycine wordt in de diergeneeskunde gebruikt voor de behandeling van bacteriële respiratoire aandoeningen bij vleesvee (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida en Histophilus somni) en varkens (Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida en Mycoplasma hyopneumonia). Gamithromycine wordt snel geresorbeerd en heeft een lange werkingsduur in de longen. Deze stof is geregistreerd voor de preventie en behandeling van bacteriële respiratoire aandoeningen bij het rund (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida en Histophilus somni). Tildipirosine is geïndiceerd voor de behandeling van luchtwegaandoeningen bij het varken veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica en Haemophilus parasuis.
Farmacodynamie
Macroliden binden op de 50S-subeenheid van de ribosomen en verstoren zo de proteïnesynthese van de kiem. Tulathromycine en tildipirosine verschillen van de meeste andere macroliden door hun lange werkingsduur die gedeeltelijk verklaard wordt door het bezit van drie aminogroepen (triamilides).
Farmacokinetiek
De farmacokinetiek van de macroliden is vergelijkbaar met deze van de lincosamiden. Ze concenteren zich in milieus die een hogere zuurtegraad vertonen dan het plasma, en bereiken zeer hoge concentraties in de longen maar ook in de gal, in het prostaatvocht en het pleuraal en peritoneaal vocht. Macroliden worden snel en goed geresorbeerd zowel vanuit de darm, als vanuit de injectieplaatsen en kennen een goede weefselverdeling in het bijzonder naar de longen. De uitscheiding gebeurt hoofdzakelijk via de faeces.
Contra-indicaties
Niet intraveneus toedienen.
Bijwerkingen
Alle macroliden zijn irriterend en kunnen pijnlijk zijn na im-injectie of phlebitis veroorzaken na iv-injectie. Stimulatie van het glad spierweefsel kan diarree veroorzaken, die goedaardig is bij de meeste diersoorten met uitzondering van het paard en het konijn. Bij de mens werden gevallen van sterfte na auto-injectie vastgesteld te wijten aan de cardiotoxische werking van tilmicosine.
Interacties
Wegens mogelijke kruisresistentie worden combinaties met antimicrobiële middelen met een gelijksoortig werkingsmechanisme zoals macroliden of lincosamiden afgeraden.
Voorzorgen bij het gebruik/Risico voor de mens
Voorzichtigheid is geboden om accidentele zelfinjectie te vermijden. Bij toxicologisch onderzoek bij laboratoriumdieren werden cardiovasculaire effecten vastgesteld na intramusculaire injectie met de verscheidene macroliden. In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Gebruik geen automatische injectiespuit zonder extra beveiligingssysteem (zie Folia Veterinaria 2006 nr. 2). Macroliden kunnen overgevoeligheid veroorzaken na huidcontact en bij blootstelling van de ogen.
Voortplanting en lactatie
Er zijn geen gegevens over de toediening van deze stoffen tijdens dracht en lactatie. Toediening wordt bepaald door de baten/risico-analyse.

Gamithromycine

ZACTRAN (Merial) - Bijsluiter via EMA -
gamithromycine: 150 mg/ml
oplossing voor injectie sc
Posologie:
Bo: 1 x 6 mg/kg
Vlees Bo: 64 d
Niet toedienen aan Bo die melk produceren voor humane consumptie of aan drachtige Bo of vaarzen binnen de 2 m voor het kalven wanneer deze melk zullen produceren voor humane consumptie
fles 100 ml
R/

Top van de pagina

 

Spiramycine

Zie hfdst Associaties

 

Tilmicosine

HYMATIL 300 mg/ml (Industrial Veterinaria) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine: 300 mg/ml
oplossing voor injectie sc
Posologie:
Bo, Ov: 1 x 10 mg/kg
Vlees en slachtafval: Bo: 70 d, Ov: 42 d
Melk: Bo: 36 d (36 d na kalven indien aan drachtige Bo toegediend), Ov: 18 d (18 d na kalven indien aan drachtige Ov toegediend)
fles 100 ml
R/
MICOTIL (Eli Lilly) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine: 300 mg/ml
oplossing voor injectie sc
Posologie:
Bo, Ov (> 15 kg): 1 x 10 mg/kg
Vlees + organen: Bo: 70 d, Ov: 42 d
Melk: Bo: 36 d, Ov: 18 d
Niet toedienen bij dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tot 36 d na kalven bij toediening tijdens de droogstand aan koeien of aan drachtige vaarzen en tot 18 d na lammeren bij toedieining tijdens de droogstand aan ooien of aan drachtige ooien
fles 50 ml
R/
PULMOTIL 100 gran (Eli Lilly) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine (fosfaat): 100 g/kg
granulaat po met het voeder
Posologie:
Su: 8 - 16 mg/kg LG pd (15-21 d)
Konijn: 12,5 mg/kg LG pd (7 d)
Vlees: Su: 21 d, Konijn: 4 d
gran 2 kg
R/
PULMOTIL 200 Vet Premix (Eli Lilly) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine (fosfaat): 200 g/kg
gemedicineerd voormengsel po
Posologie:
Su: 8 - 16 mg/kg LG pd (15-21 d)
Konijn: 12,5 mg/kg LG pd (7 d)
Vlees: Su: 21 d, Konijn: 4 d
gemed voorm 10 kg
R/premix
PULMOTIL AC (Eli Lilly) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine (fosfaat): 250 mg/ml
oplossing po in het drinkwater, de kunstmelk
Posologie:
kalf: 2 x pd 12,5 mg/kg (3 - 5 d)
Su: 15 - 20 mg/kg pd (5 d)
kip: 15 - 20 mg/kg pd (3 d)
kalkoen: 10 - 27 mg/kg (3 d)
Vlees: kalf: 42 d, Su: 14 d, kalkoen: 19 d, kip 12 d
Niet toedienen aan legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie
Niet toedienen binnen de 14 d voor start legperiode
Niet toedienen aan zogende dieren
fles 960 ml
R/
TILMI-KEL (Kela) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine: 300 mg/ml
oplossing voor injectie sc
Posologie:
Bo: 1 x 10 mg/kg
Vlees en slachtafval: Bo: 70 d, Ov: 42 d, Melk: Bo: 36 d, Ov: 18 d, indien toegediend tijdens droogstand: Melk Bo: 36 d na kalven, Ov: 18 d na lammeren
fles 100 ml
R/
TILMODIL (Emdoka) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine: 300 mg/ml
oplossing voor injectie sc
Posologie:
Bo, Ov (LG > 15kg): 1 x 5 of 10 mg/kg
Vlees (organen): Bo: 60 d, Ov: 42 d, Melk: Ov: 15 d (360 h)
Niet toedienen aan runderen die melk voor humane consumptie produceren, noch aan drachtige melkvaarzen of drooggezette melkkoeien binnen 60 dagen vˇˇr afkalven
fles 50 ml, 100 ml
R/
TILMOVET 100 mg/g gran varkens (Huvepharma) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine: 100 mg/g
granulaat po met het voeder
Posologie:
mestvarken (gespeend): 1 x pd 16 mg/kg LG (15 d)
Vlees en slachtafval: 21 d
zak 1 kg
R/
TILMOVET 200 g/kg premix (Huvepharma) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine: 200 g/kg
gemedicineerd voormengsel po
Posologie:
Su: 16 mg/kg LG pd (15 d)
Vlees en slachtafval: 21 d
gemed voorm 20 kg
R/premix
TILMOVET 250 mg/ml (Huvepharma) - Bijsluiter via FAGG -
tilmicosine: 250 mg/ml
oplossing po
Posologie:
kalf: 2 x 12,5 mg/kg pd (3-5 d)
Su 15 - 20 mg/kg (5 d)
kip: 15 - 20 mg/kg (3 d)
kalkoen: 10 - 27 mg/kg (3 d)
Bo: 42 d, Su: 14 d, kip: 12 d, kalkoen: 19 d
Niet toedienen aan kippen die eieren voor humane consumptie produceren
fles 960 ml
R/

 

Top van de pagina

 

Tildipirosine

ZUPREVO rund (Intervet Int.) - Bijsluiter via EMA -
tildipirosine: 180 mg/ml
oplossing voor injectie sc
Posologie:
Bo: 1 x 4 mg/kg
Vlees + organen: Bo: 47 d
Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie, noch aan drachtige dieren 2 m voor de partus
fles 50 ml
R/
ZUPREVO varken (Intervet Int.) - Bijsluiter via EMA -
tildipirosine: 40 mg/ml
oplossing voor injectie im
Posologie:
Su (lft > 4 w): 1 x 4 mg/kg
Vlees: Su: 9 d
fles 100 ml, 250 ml
R/

 

Top van de pagina

 

Tulathromycine

DRAXXIN 100 mg/ml inj opl runderen, varkens (Zoetis) - Bijsluiter via EMA -
tulathromycine: 100 mg/ml
oplossing voor injectie sc (Bo), im (Su)
Posologie:
Bo, Su: 2,5 mg/kg (1 x)
Vlees: Bo: 49 d, Su: 33 d
Niet toedienen aan dieren waarvan de melk gebruikt wordt voor humane consumptie
of aan drachtige dieren binnen de 2 m voor afkalfdatum wanneer hun melk bestemd zal zijn voor humane consumptie
fles 50 ml, 100 ml
R/

 

Tylosine

PHARMASIN 100% w/w gran (Huvepharma) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine (tartraat): 1g/1,1 g
granules po met het drinkwater
Posologie:
kalf: 2 pd 10-20 mg/kg (7-14 d)
Su:
enzo÷t pneum: 20 mg/kg pd (10 d)
ile´tis-PIA: 5-10 mg/kg pd (7d)
kip:
chron Ahst: 75-100 mg/kg pd (3-5 d)
necrot enteritis: 20 mg/kg pd (3 d)
kalkoen: 75-100 mg/kg pd (3-5 d)
Vlees en organen: kalf: 12 d, Su: 1 d, kip: 1 d, kalkoen: 2 d
Ei: kip, kalkoen: 0 d
gran 1,1 kg
R/
PHARMASIN 250 mg/g gran po varkens (Huvepharma) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine fosfaat: 250 mg/g
granules po
Posologie:
Su: 1 x pd 5 mg/kg LG (3 w)
Vlees: Su: 0 d
zak 1 kg, 5 kg
R/
PHARMASIN 250 mg/g premix (Huvepharma) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine fosfaat: 250 mg/g
gemedicineerd voormengsel po
Posologie:
- Su behandeling + preventie:
L. intracellularis: 4-5 mg/kg LG (3 w)
- kip behandeling + preventie:
M. gallisepticum/synoviae: 127 mg/kg LG (in eerste 5 levensdagen)
herhaal op lft 3-4 w
Cl. Perfringens: 10-20 mg/kg LG (7 d)
Vlees- en slachtafval: Su: 0 d , kip: 1 d
Niet gebruiken bij hennen die eieren voor menselijke consumptie produceren
gemed voorm 20 kg
R/premix
TYLAN 100 Granules (Eli Lilly) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine (fosfaat): 100 mg/g
granules po met het voeder
Posologie:
- Su:
L. intracellularis en resp. infect: 4 - 5 mg/kg LG pd (21 d)
- Av: vleeskip, moederdier
CRD: 92 - 127 mg/kg LG pd (eerste 5 levensdagen), gevolgd door 67 - 92 mg/kg LG pd (2 d) op lft 3 - 4 w
necrot. enteritis: 20 mg/kg LG pd (7 d)
Vlees: Su: 0 d , kip: 1 d
Niet toedienen aan kippen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie
gran 1 kg
R/
TYLAN 200 (Eli Lilly) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine: 200 mg/ml
oplossing voor injectie im, iv (Bo, kalf), im (Su)
Posologie:
Bo, kalf: 5 - 10 mg/kg pd (max 5 d)
Su: 5 - 10 mg/kg pd (max 3 d)
Vlees: Bo, kalf: 28 d, Su: 8 d, Melk: 4 d
fles 100 ml, 250 ml
R/
TYLAN 250 Vet Premix (Eli Lilly) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine (fosfaat): 250 g/kg
gemedicineerd voormengsel po
Posologie:
Su:
- L. intracellularis, resp infect: 4 - 5 mg/kg LG pd (21 d)
Av: vleeskip, moederdier:
- CRD: 92 - 127 mg/kg LG pd (1ste 5 levensd), gevolgd door 67 - 92 mg/kg LG pd (2 d) op lft 3 - 4 w
- necrot enteritis: 20 mg/kg LG pd (7 d)
Vlees: Su: 0 d, kip: 1 d
Niet toedienen aan legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie
zak 25 kg
R/premix
TYLAN oplosbaar (Eli Lilly) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine (tartraat): 1000 g/zak
oplosbaar poeder po in het drinkwater, in de melk
Posologie:
- niet-ruminerend kalf: 2 x pd 1 g tylosinetartraat met kunstmelk of drinkwater (7 - 14 d)
- Su: 5 mg/kg LG pd (7 d)
- kip:
CRD: 0,5 g poeder/l water (2-5 d)
necrotische enteritis: 24 mg tylosine/kg LG (3 d)
- kalkoen: 0,5 g poeder/l water (2 - 5 d)
Vlees: kalf: 13 d, Su, kip, kalkoen: 1 d, Ei: 0 d
poeder 1 000 g
R/
TYLO-kel 20 % (Kela Laboratoria) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine (tartraat): 200 mg/ml
oplossing voor injectie im, sc, iv
Posologie:
Bo: 2 x 10 mg/kg pd (3 d)
Vlees: 29 d, Melk: 6 d
fles 100 ml
R/
TYLOVETO-20 (VMD) - Bijsluiter via FAGG -
tylosine (tartraat): 200 mg/ml
oplossing voor injectie im
Posologie:
Bo: 2 x pd 20 mg/kg (max 5 d)
Vlees Bo: 49 d
Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor menselijke consumptie
fles 100 ml
R/

 

Top van de pagina

 

Tylvalosine (acetylisovaleryltylosine)

AIVLOSIN 42,5 mg/g premix varkens (Eco A.H.) - Bijsluiter via EMA -
tylvalosine (tartraat): 42,5 mg/g
gemedicineerd voormengsel po
Posologie:
Su:
- preventie, behandeling enzo÷t pneum: 2,125 mg/kg pd (7 d)
- behandeling prolif enteropathie: 4,25 mg/kg pd (10 d)
- preventie, behandeling dysenterie: 4,25 mg/kg pd (10 d)
Vlees + organen: 2 d
gemed voorm 20 kg
R/premix
AIVLOSIN 625 mg/g gran kippen (Eco A.H.) - Bijsluiter via EMA -
tylvalosine (tartraat): 625 mg/g
granulaat po met het drinkwater
Posologie:
kip: M. gallisepticum:
- therapie: 25 mg/kg LG pd (3 d)
- preventie (lft 1 d): 25 mg/kg LG pd (3 d), 1 x herhalen tijdens risicoperiode
Vlees + organen: 2 d
Niet gebruiken bij legvogels die eieren voor humane consumptie produceren
Niet gebruiken binnen 14 d voor het begin van de leg
gran 40 g, 400 g
R/
AIVLOSIN 625 mg/g gran varkens (Eco A.H.) - Bijsluiter via EMA -
tylvalosine (tartraat): 625 mg/g
granulaat po met het drinkwater
Posologie:
Su: 5 mg/kg LG pd (5 d)
Vlees + organen: 1 d
gran 40 g, 160 g
R/

 

Top van de pagina

 

 

© BCFI - project diergeneeskunde

BCFIvet
Inhoud site | Het B.C.F.I. | Contact | Inleiding | Disclaimer
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link