subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Repertoriumsite en français

Geneesmiddelen gebruikt bij hartinsufficiëntie

De volgende geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van hartinsufficiëntie:

Andere belangrijke therapeutica die niet als een specialiteit voor diergeneeskundig gebruik op de markt zijn, worden niet besproken. Dit zijn bijvoorbeeld hartglycosiden, nitraten en sympathicomimetica. Informatie betreffende deze stoffen kan geraadpleegd worden in het Gecommentarieerd Repertorium voor Geneesmiddelen voor Humaan Gebruik of in de diergeneeskundige literatuur.

Zie ook:
De behandeling van hartinsufficiëntie bij de hond (Folia Vet. 2002 nr 3)
Is er nog plaats voor digitalisglycosides in de therapie van hartfalen bij de hond? (Folia Vet. 2006 nr 2)
Nieuwe gegevens over de farmacologische behandeling van hartinsufficiëntie als gevolg van mitralisklepinsufficiëntie bij de hond
(Folia Vet. 2009 nr 3)

Inhibitoren van het angiotensine-conversie-enzym (ACE-inhibitoren)

Specialiteiten met:
Benazepril
Enalapril
Imidapril
Ramipril

Indicaties
ACE-inhibitoren worden bij de hond gebruikt wanneer de eerste symptomen van hartinsufficiëntie optreden (graad II volgens de NYHA-classificatie), bij milde symptomen (graad III) en bij ernstige symptomen (stadium IV) van hartinsufficiëntie. Deze zijn meestal het gevolg van een klepinsufficiëntie (mitralis of tricuspidalis) of van een cardiomyopathie die gepaard gaat met hartdilatatie. In functie van hun inhiberend vermogen vertonen de stoffen die voor de diergeneeskunde in de handel zijn, met name benazepril, enalapril, imidapril en ramipril, een equivalente werkzaamheid. Sommige specialiteiten zijn door hun bloeddrukdalende werking geïndiceerd voor het vertragen van chronische nierinsuffiëntie bij de kat.
Farmacodynamie
Het angiotensine-conversie-enzym katalyseert de conversie van het inactieve angiotensine I naar het actieve angiotensine II en bevordert de afbraak van bradykinine. De inhibitoren van het angiotensine-conversie-enzym of ACE-inhibitoren verhinderen dus enerzijds de synthese van het vaatvernauwend angiotensine II en anderzijds de afbraak van het vaatverwijdend bradykinine. Het resultaat is arterio- en venodilatatie. De werking van vasopressine en aldosteron die gestimuleerd wordt door angiotensine II, wordt eveneens geremd. De waterretentie en de vasoconstrictie veroorzaakt door vasopressine en de water- en zoutretentie samen met de kaliumexcretie veroorzaakt door aldosteron, worden eveneens geremd door ACE-inhibitoren. Deze hypotensieve werking stelt zich in, ondanks een verhoogde renine-activiteit en een verhoging van het angiotensine I in het plasma.
Farmacokinetiek
ACE-inhibitoren zijn prodrugs die in de lever tot actieve metabolieten worden getransformeerd. De verhouding tussen billiaire uitscheiding en renale uitscheiding varieert naargelang de stof.
Contra-indicaties
Hypersensibiliteit voor ACE-inhibitoren is mogelijk.
Bijwerkingen
ACE-inhibitoren worden in het algemeen goed getolereerd en bezitten een ruime veiligheidsmarge. Apathie, ataxie, incoördinatie, anorexie, braken en diarree werden beschreven. Deze bijwerkingen zijn meestal een teken van hypotensie en uremie. Vasodilatoren zoals de ACE-inhibitoren of diuretica die het bloedvolume verminderen kunnen aanleiding geven tot prerenale uremie. Prerenale uremie is te wijten aan een verlaagde glomerulaire filtratie als gevolg van een renale hypotensie.
Interacties
Deze substanties mogen gelijktijdig toegediend worden met andere conventionele middelen die gebruikt worden in de behandeling van hartinsufficiëntie. Gelijktijdige toediening van andere vasodilatoren en diuretica kan het risico op hypotensie verergeren. Toediening van kalium of van kaliumsparende diuretica kan leiden tot hyperkaliëmie.
Voorzorgen bij het gebruik
De nierfunctie dient te worden gecontroleerd bij aanvang van de therapie en 2 tot 7 dagen later. Bij het ontstaan van hypotensie of uremie moet de dosis van de ACE-inhibitor of van het diureticum verlaagd worden. ACE-inhibitoren moeten met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt bij dieren met nierinsufficiëntie, hypovolemie en hyponatriëmie.
Voortplanting en lactatie
Deze substanties kunnen doorheen de placentabarrière waardoor hun gebruik bij dracht gecontraïndiceerd is. Ondanks een zwakke passage naar de melk moeten deze stoffen voorzichtig worden gebruikt bij lacterende teven.

Top van de pagina

Benazepril

BANACEP VET 20 mg filmomhulde tabl honden (Lab Calier) - Bijsluiter via FAGG -
benazepril (hydrochloride): 18,42 mg
deelbare filmomhulde tablet po
Posologie:
Ca (LG > 20 kg): 1 x 0,23 mg/kg pd
Eventueel éénmalige dagelijkse dosis verdubbelen indien klinisch noodzakelijk
tabl 14, 140
R/
BANACEP VET 5 mg filmomhulde tabl honden, katten (Lab Calier) - Bijsluiter via FAGG -
benazepril (hydrochloride): 4,6 mg
deelbare filmomhulde tablet po
Posologie:
Ca (LG > 5 kg): 1 x 0,23 mg/kg pd
Eventueel éénmalige dagelijkse dosis verdubbelen indien klinisch noodzakelijk
Fe: 1 x 0,46 mg/kg pd
tabl 14, 140
R/
BENAKOR F 2,5 mg filmomhulde tabl katten (Le Vet Pharma) - Bijsluiter via FAGG -
benazepril hydrochloride: 2,5 mg
deelbare filmomhulde tablet po
Posologie:
Fe (LG > 2,5 kg): min 0,5 mg/kg pd
tabl 28, 98
R/
BENAKOR F 20 mg tabl honden (Le Vet Pharma) - Bijsluiter via FAGG -
benazepril hydrochloride: 20 mg
deelbare tablet po
Posologie:
Ca: 0,25 mg/kg pd
dosis mag worden verdubbeld
tabl 28, 98
R/
BENAKOR F 5 mg tabl honden (Le Vet Pharma) - Bijsluiter via FAGG -
benazepril hydrochloride: 5 mg
deelbare tablet po
Posologie:
Ca: 0,25 mg/kg pd
dosis mag worden verdubbeld
tabl 28, 98
R/
BENAZECARE FLAVOUR 20 mg tabl honden (Animalcare) - Bijsluiter via FAGG -
benazeprilhydrochloride: 20 mg/tabl
deelbare smakelijke tablet po
Posologie:
Ca: 1 x 0,25 mg/kg pd (dosis kan verdubbeld worden)
tabl 140
R/
BENAZECARE FLAVOUR 5 mg tabl honden, katten (Animalcare) - Bijsluiter via FAGG -
benazeprilhydrochloride: 5 mg/tabl
deelbare smakelijke tablet po
Posologie:
Ca: 1 x 0,25 mg/kg pd (dosis kan verdubbeld worden)
Fe: 1 x 0,5 mg/kg pd
tabl 140
R/
BENEFORTIN FLAVOUR 2,5 mg tabl honden, katten (Lavet Pharmaceuticals) - Bijsluiter via FAGG -
benazeprilhydrochloride: 2,5 mg
deelbare smakelijke tablet po
Posologie:
Ca: 0,25 mg/kg pd (evt met het voer) (dosis mag worden verdubbeld)
Fe: 0,50 mg/kg pd (evt met het voer)
tabl 2 x 14
R/
BENEFORTIN FLAVOUR 20 mg tabl honden (Lavet Pharmaceuticals) - Bijsluiter via FAGG -
benazeprilhydrochloride: 20 mg
deelbare smakelijke tablet po
Posologie:
Ca: 0,25 mg/kg pd (evt met het voer) (dosis mag worden verdubbeld)
tabl 4 x 7
R/
BENEFORTIN FLAVOUR 5 mg tabl honden (Lavet Pharmaceuticals) - Bijsluiter via FAGG -
benazeprilhydrochloride: 5 mg
deelbare smakelijke tablet po
Posologie:
Ca: 0,25 mg/kg pd (evt met het voer) (dosis mag worden verdubbeld)
tabl 2 x 14, 10 x 14
R/
BEXEPRIL 20 mg filmomhulde tabl honden (Chanelle) - Bijsluiter via FAGG -
benazepril hydrochloride: 20 mg
deelbare filmomhulde tablet po
Posologie:
Ca (LG > 40 kg): 0,25 mg/kg pd (dosis kan verdubbeld worden)
tabl 2 x 14
R/
BEXEPRIL 5 mg filmomhulde tabl honden (Chanelle) - Bijsluiter via FAGG -
benazepril hydrochloride: 5 mg
deelbare filmomhulde tablet po
Posologie:
Ca (LG > 10 kg): 0,25 mg/kg pd (dosis kan verdubbeld worden)
tabl 2 x 14
R/
FORTEKOR 2,5 tabl honden, katten (Elanco) - Bijsluiter via FAGG -
benazepril hydrochloride: 2,5 mg
deelbare tablet po
Posologie:
Ca: 0,25-0,5 mg/kg pd
Fe: 0,5-1,0 mg/kg pd
tabl 2 x 14
R/
FORTEKOR FLAVOUR 20, tabl hondenftratol 50 (Elanco) - Bijsluiter via FAGG -
benazepril hydrochloride: 20 mg
deelbare smakelijke tablet po
Posologie:
Ca: 0,25-0,5 mg/kg pd (kan verdubbeld worden)
tabl 2 x 14
R/
FORTEKOR FLAVOUR 5, tabl honden, katten (Elanco) - Bijsluiter via FAGG -
benazepril hydrochloride: 5 mg
deelbare smakelijke tablet po
Posologie:
Ca: 0,25-0,5 mg/kg pd (kan verdubbeld worden)
Fe: 0,5-1,0 mg/kg pd
tabl 2 x 14, 10 x 14
R/
KELAPRIL 2,5 mg filmomhulde tabl honden, katten (Kela) - Bijsluiter via FAGG -
benazeprilhydrochloride: 2,5 mg
deelbare, filmomhulde tablet po
Posologie:
Ca: 1 x 0,25 mg/kg pd
Fe: 1 x 0,5 mg/kg pd
tabl 28
R/
KELAPRIL 20 mg filmomhulde tabl honden (Kela) - Bijsluiter via FAGG -
benazeprilhydrochloride: 20 mg
deelbare, filmomhulde tablet po
Posologie:
Ca: 1 x 0,25 mg/kg pd
tabl 28
R/
KELAPRIL 5 mg filmomhulde tabl honden, katten (Kela) - Bijsluiter via FAGG -
benazeprilhydrochloride: 5 mg
deelbare, filmomhulde tablet po
Posologie:
Ca: 1 x 0,25 mg/kg pd
Fe: 1 x 0,5 mg/kg pd
tabl 28
R/
NELIO 2,5 mg tabl kat (Sogeval) - Bijsluiter via FAGG -
benazepril hydrochloride: 2,5 mg
deelbare tablet po
Posologie:
Fe (LG > 2,5 kg): 1 x 0,5-1 mg/kg pd
tabl 20, 100
R/
NELIO 5 mg, 20 mg tabl honden (Sogeval) - Bijsluiter via FAGG -
benazepril hydrochloride: 5 mg of 20 mg
deelbare tablet po
Posologie:
Ca (LG > 2,5 kg): 1 x 0,25-0,5 mg/kg pd
dosis kan verdubbeld worden indien klinisch noodzakelijk
tabl 10, 100
R/
PRILBEN VET 20 mg filmomhulde tabl honden (Chemo Iberica) - Bijsluiter via FAGG -
benazepril (hydrochloride): 18,42 mg
deelbare filmomhulde tablet po
Posologie:
Ca (LG > 20 kg): 0,23 mg/kg 1 x pd (dosis mag verdubbeld worden)
tabl 14
R/
PRILBEN VET 5 mg filmomhulde tabl honden, katten (Chemo Iberica) - Bijsluiter via FAGG -
benazepril hydrochloride: 5 mg
deelbare filmomhulde tablet po
Posologie:
Ca (LG > 5 kg): 0,25 mg/kg 1 x pd (dosis mag verdubbeld worden)
Fe (PV > 2,5 kg): 0,5 mg/kg 1 x pd
tabl 1 of 10 x 14
R/
VIRBAKOR 20 mg (Virbac) - Bijsluiter via FAGG -
benazepril hydrochloride: 20 mg
deelbare filmomhulde tablet po
Posologie:
Ca: 0,25-0,5 mg/kg pd (kan verdubbeld worden)
tabl 140
R/
VIRBAKOR 5 mg (Virbac) - Bijsluiter via FAGG -
benazepril hydrochloride: 5 mg
filmomhulde tablet po
Posologie:
Ca: 0,25-0,5 mg/kg pd (kan verdubbeld worden)
Fe: 0,5-1,0 mg/kg pd
tabl 140
R/

Top van de pagina

Enalapril

ENACARD 1 mg (Merial) - Bijsluiter via FAGG -
enalapril maleaat: 1 mg
tablet po
Posologie:
Ca: 0,5 mg/kg pd (eventueel 2 x pd)
tabl 4 x 7
R/
ENACARD 10 mg (Merial) - Bijsluiter via FAGG -
enalapril maleaat: 10 mg
tablet po
Posologie:
Ca: 0,5 mg/kg pd (eventueel 2 x pd)
tabl 4 x 7
R/
ENACARD 2,5 mg (Merial) - Bijsluiter via FAGG -
enalapril maleaat: 2,5 mg
tablet po
Posologie:
Ca: 0,5 mg/kg pd (eventueel 2 x pd)
tabl 4 x 7
R/
ENACARD 20 mg (Merial) - Bijsluiter via FAGG -
enalapril maleaat: 20 mg
tablet po
Posologie:
Ca: 0,5 mg/kg pd (eventueel 2 x pd)
tabl 4 x 7
R/
ENACARD 5 mg (Merial) - Bijsluiter via FAGG -
enalapril maleaat: 5 mg
tablet po
Posologie:
Ca: 0,5 mg/kg pd (eventueel 2 x pd)
tabl 4 x 7
R/

Top van de pagina

Imidapril

PRILIUM 150 mg (Vétoquinol) - Bijsluiter via FAGG -
imidapril hydrochloride: 150 mg
poeder voor oplossing po
Posologie:
Ca (LG > 4 kg): 0,25 mg/kg pd
fles 30 ml (0,880 g poeder) en applic (2 ml)
R/
PRILIUM 300 mg (Vétoquinol) - Bijsluiter via FAGG -
imidapril hydrochloride: 300 mg
poeder voor oplossing po
Posologie:
Ca (LG > 8 kg): 0,25 mg/kg pd
fles 30 ml (1,030 g poeder) en applic (2 ml)
R/
PRILIUM 75 mg (Vétoquinol) - Bijsluiter via FAGG -
imidapril hydrochloride: 75 mg
poeder voor oplossing po
Posologie:
Ca (LG > 2 kg): 0,25 mg/kg pd
fles 30 ml (0,805 g poeder) en applic (2 ml)
R/

Top van de pagina

Ramipril

VASOTOP P 0,625 mg (Intervet Int via MSD AH) - Bijsluiter via FAGG -
ramipril: 0,625 mg
deelbare smakelijke tablet po
Posologie:
Ca: 0,125 mg/kg pd
tabl 1 x 28
R/
VASOTOP P 1,25 mg (Intervet Int via MSD AH) - Bijsluiter via FAGG -
ramipril: 1,25 mg
deelbare smakelijke tablet po
Posologie:
Ca: 0,125 mg/kg pd
tabl 1 x 28, 3 x 28
R/
VASOTOP P 2,5 mg (Intervet Int via MSD AH) - Bijsluiter via FAGG -
ramipril: 2,5 mg
deelbare smakelijke tablet po
Posologie:
Ca: 0,125 mg/kg pd
tabl 1 x 28, 3 x 28
R/
VASOTOP P 5 mg (Intervet Int via MSD AH) - Bijsluiter via FAGG -
ramipril: 5 mg
deelbare smakelijke tablet po
Posologie:
Ca: 0,125 mg/kg pd
tabl 1 x 28, 3 x 28
R/

Top van de pagina

Inodilator: pimobendan

Specialiteiten met: Pimobendan

Indicaties
Behandeling van hartlijden te wijten aan cardiomyopathie of klepinsufficiëntie (mitralis, tricuspidalis).
Farmacodynamie
Pimobendan wordt een inodilator genoemd omdat deze stof zowel een positief inotrope werking, als een perifere vasodilaterende werking heeft. Het positief inotroop effect ontstaat door een verhoogde affiniteit van de myocardvezels (troponine C) voor intracellulair calcium en door inhibitie van fosfodiësterase. De contractiliteit van het hart wordt op die manier verhoogd zonder de energie- en zuurstofbehoefte te verhogen aangezien pimobendan het intracellulair calciumgehalte niet verhoogt. Perifeer, in de gladde spiercellen van zowel arteries als venen, inhibeert pimobendan fosfodiësterase. Dit veroorzaakt een afname van het intracellulair calcium met vasodilatatie als resultaat. De verlaging van de voor- en nabelasting van het hart enerzijds en de verhoging van de contractiliteit van het myocard anderzijds, hebben een gunstig hemodynamisch effect zonder een verhoogde energieconsumptie van het myocard.
Farmacokinetiek
De positief inotrope werking van pimobendan treedt op gedurende 8 tot 12 uur na orale toediening. De biologische beschikbaarheid bedraagt in dat geval 60 tot 63 %. Deze kan verminderen wanneer de toediening tijdens of kort na het eten plaats vindt. De plasma-eiwitbinding bedraagt gemiddeld 93 %. De eliminatiehalfwaardetijd bedraagt 0,4 h en die van de belangrijkste actieve metaboliet 2 h. De uitscheiding gebeurt nagenoeg uitsluitend via de faeces.
Contra-indicaties
Pimobendan is tegenaangewezen bij honden die lijden aan hypertrofische cardiomyopathie of aan klinische toestanden waar een verhoging van het systolisch volume niet mogelijk is om functionele of anatomische redenen (bijvoorbeeld aortastenose).
Bijwerkingen
Over het algemeen wordt pimobendan goed verdragen. In enkele gevallen kunnen een positief chronotroop effect en braken voorkomen. Deze bijwerkingen zijn afhankelijk van de dosis en kunnen vermeden worden door het verlagen van de dosis.
Interacties
Pimobendan kan bij de hond worden toegediend samen met andere geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van hartinsufficiëntie. Zijn inotroop effect wordt verminderd door verapamil en propranolol.
Voortplanting en lactatie
Pimobendan kan bij drachtige of lacterende teven enkel worden gebruikt wanneer de therapeutische voordelen opwegen tegen de risico's.

Top van de pagina

Pimobendan

CARDISURE SMAKELIJK 1,25 mg tabl honden (Eurovet AH) - Bijsluiter via FAGG -
pimobendan: 1,25 mg
deelbare smakelijke tablet po
Posologie:
Ca: 0,5 mg/kg pd (verdeeld over 2 doseringen pd)
Verlaag de dosis naargelang de klinische respons
tabl 10 x 10
R/
CARDISURE SMAKELIJK 10 mg tabl honden (Eurovet AH) - Bijsluiter via FAGG -
pimobendan: 10 mg
deelbare smakelijke tablet po
Posologie:
Ca: 0,5 mg/kg pd (verdeeld over 2 doseringen pd)
Verlaag de dosis naargelang de klinische respons
tabl 10 x 10
R/
CARDISURE SMAKELIJK 2,5 mg tabl honden (Eurovet AH) - Bijsluiter via FAGG -
pimobendan: 2,5 mg
deelbare smakelijke tablet po
Posologie:
Ca: 0,5 mg/kg pd (verdeeld over 2 doseringen pd)
Verlaag de dosis naargelang de klinische respons
tabl 10 x 10
R/
CARDISURE SMAKELIJK 5 mg tabl honden (Eurovet AH) - Bijsluiter via FAGG -
pimobendan: 5 mg
deelbare smakelijke tablet po
Posologie:
Ca: 0,5 mg/kg pd (verdeeld over 2 doseringen pd)
Verlaag de dosis naargelang de klinische respons
tabl 10 x 10
R/
VETMEDIN 0,75 mg/ml inj opl (Boehringer Ingelheim) - Bijsluiter via FAGG -
pimobendan : 0,75 mg/ml
oplossing voor injectie iv
Posologie:
Ca: 1 x 0,15 mg/kg iv
fles 5 ml
R/
VETMEDIN 1,25 mg kauwtabl (Boehringer Ingelheim) - Bijsluiter via FAGG -
pimobendan: 1,25 mg
deelbare kauwtablet po
Posologie:
Ca: 2 x 0,25 mg/kg pd 1 h voor het eten, met 12 h interval
tabl 50, 100
R/
VETMEDIN 10 mg kauwtabl (Boehringer Ingelheim) - Bijsluiter via FAGG -
pimobendan: 10 mg
deelbare kauwtablet po
Posologie:
Ca: 2 x 0,25 mg/kg pd 1 h voor het eten, met 12 h interval
tabl 50
R/
VETMEDIN 5 mg capsules (Boehringer Ingelheim) - Bijsluiter via FAGG -
pimobendan: 5 mg
capsule po
Posologie:
Ca: 2 x 0,25 mg/kg pd 1 h voor het eten, met 12 h interval
caps 50
R/
VETMEDIN CHEW 1,25 mg (Boehringer Ingelheim) - Bijsluiter via FAGG -
pimobendan: 1,25 mg
deelbare kauwtablet po
Posologie:
Ca: 2 x 0,25 mg/kg pd 1 h voor het eten
tabl 5 x 10 of 10 x 10
R/
VETMEDIN CHEW 10 mg (Boehringer Ingelheim) - Bijsluiter via FAGG -
pimobendan: 10 mg
deelbare kauwtablet po
Posologie:
Ca: 2 x 0,25 mg/kg pd 1 h voor het eten
tabl 5 x 10 of 10 x 10
R/
VETMEDIN CHEW 2,5 mg (Boehringer Ingelheim) - Bijsluiter via FAGG -
pimobendan: 2,5 mg
deelbare kauwtablet po
Posologie:
Ca: 2 x 0,25 mg/kg pd 1 h voor het eten
tabl 5 x 10 of 10 x 10
R/
VETMEDIN CHEW 5 mg (Boehringer Ingelheim) - Bijsluiter via FAGG -
pimobendan: 5 mg
deelbare kauwtablet po
Posologie:
Ca: 2 x 0,25 mg/kg pd 1 h voor het eten
tabl 5 x 10 of 10 x 10
R/

Top van de pagina

Aldosteron-antagonist: spironolactone

Specialiteiten met: Spironolactone

Indicaties
Voor gebruik in combinatie met de standaardtherapie (met inbegrip van een eventuele diuretische behandeling) bij de behandeling van hartinsufficiëntie als gevolg van klepinsufficiëntie bij honden.
Farmacodynamie
Spironolactone en haar actieve metabolieten zijn aldosteronantagonisten die competitief binden met de mineralocorticoïdreceptoren in de nieren, het hart en de bloedvaten. In de nieren wordt de door aldosteron geïnduceerde natriumretentie geremd. Dit leidt tot een verhoging van de natriumuitscheiding en als gevolg daarvan een verhoogde wateruitscheiding en kaliumretentie. Deze renale effecten leiden tot een reductie van het extracellulair volume en bijgevolg tot een vermindering van de cardiale voorbelasting en de druk in het linker atrium. Dit resulteert in een verbetering van de hartfunctie. In het cardiovasculair systeem voorkomt spironolactone de schadelijke effecten van aldosteron. Alhoewel het juiste werkingsmechanisme nog niet duidelijk is, versterkt aldosteron de myocardiale fibrose, de myocardiale en vasculaire remodellering en de endotheliale dysfunctie. In experimentele modellen bij honden bleek dat therapie met een aldosteronantagonist op lange termijn een toenemende disfunctie van de linker hartkamer voorkomt en de remodellering van de linker hartkamer bij honden met chronisch hartfalen vermindert. De resultaten van de klinische studies met spironolactone zijn niet eensluidend, maar als algemene conclusie kan gelden dat toevoeging van spironolactone aan een standaardtherapie een gunstig effect kan hebben op de morbiditeit veroorzaakt door hartinsufficëntie ten gevolge van klepinsufficiëntie. Spironolactone kan de effecten van “aldosteron-escape” tegengaan wanneer het gebruikt wordt in combinatie met ACE-remmers.
Farmacokinetiek
De biologische beschikbaarheid van spironolactone wordt in belangrijke mate verhoogd door het samen toe te dienen met het voeder. Na orale toediening van 2 tot 4 mg/kg neemt de absorptie lineair met de toegediende hoeveelheid toe. Distributie gebeurt voornamelijk naar het gastro-intestinaal systeem, de nieren, de lever en de bijnieren. Spironolactone wordt snel en volledig gemetaboliseerd door de lever in de actieve metabolieten 7alfa-thiomethyl-spironolactone en canrenone, wat de voornaamste metabolieten zijn voor de hond. Gemiddeld werden de Cmax-waarden van deze primaire metabolieten 7alfa-thiomethylspironolactone en canrenone, respectievelijk na 2 en 4 uur bereikt. De steady-state situaties werden bereikt op dag 2. Spironolactone wordt voornamelijk uitgescheiden via haar metabolieten. Bij de hond werd 70% van de dosering teruggevonden in de faeces en 20% in de urine.
Contra-indicaties
Contra-indicaties zijn het gebruik bij fokdieren, bij honden met hypoadrenocorticisme, hyperkaliëmie of hyponatriëmie. Spironolactone mag niet samen met NSAIDs toegediend worden aan honden met nierinsufficiëntie.
Bijwerkingen
Bij niet gecastreerde reuen wordt regelmatig een reversibele prostaatatrofie gezien.
Interacties
Tijdens klinische studies werden geen interacies vastgesteld tussen spirolactone en furosemide of pimobendan. Spironolactone vertraagt de eliminatie van digoxine met verhoogde plasmaconcentraties van digoxine tot gevolg. Het toedienen van deoxycorticosteron of NSAIDs samen met spironolactone kan leiden tot een verminderde uitscheiding van natrium in de urine. Honden die tegelijkertijd behandeld worden met spironolactone en NSAIDs dienen goed gehydrateerd te worden. Controle van de nierfunctie en de plasmakaliumspiegels voor en tijdens de behandeling met deze gecombineerde therapie wordt aanbevolen. Hyperkaliëmie kan optreden bij toedienen van spironolactone met ACE-remmers en andere kaliumsparende geneesmiddelen (zoals beta-blokkers, calciumblokkers). Spironolactone kan zowel inductie als inhibitie van cytochroom P450 enzymen veroorzaken en daardoor het metabolisme van andere middelen die door deze enzymen gemetaboliseerd worden, beïnvloeden.
Voorzorgen bij het gebruik/Risico's voor de mens
Bij een behandeling van spironolactone met ACE-remmers dienen de nierfunctie en serumkaliumspiegels vooraf gecontroleerd te worden. Bij honden met nierbeschadiging wordt aanbevolen de nierfunctie en serumkaliumspiegels regelmatig te controleren omdat er een verhoogd risico op hyperkaliëmie bestaat. Aangezien spironolactone een anti-androgeen effect heeft, wordt het toedienen ervan aan groeiende honden afgeraden. Bij dieren met een leverstoornis, dient spironolactone voorzichtig gebruikt te worden. Bij gevoelige mensen kan er sensibilisatie van de huid optreden.
Voortplanting en lactatie
Niet gebruiken bij drachtige of lacterende dieren (ontwikkelingstoxiciteit werd vastgesteld bij laboratoriumdieren), noch bij fokdieren.

Top van de pagina

PRILACTONE 10 mg tabl honden (Ceva) - Bijsluiter via EMA -
spironolactone: 10 mg
deelbare tablet po met het voeder
Posologie:
Ca: 1 x 2 mg/kg pd
tabl 30
R/
PRILACTONE 40 mg tabl honden (Ceva) - Bijsluiter via EMA -
spironolactone: 40 mg
deelbare tablet po met het voeder
Posologie:
Ca: 1 x 2 mg/kg pd
tabl 30
R/
PRILACTONE 80 mg tabl honden (Ceva) - Bijsluiter via EMA -
spironolactone: 80 mg
deelbare tablet po met het voeder
Posologie:
Ca: 1 x 2 mg/kg pd
tabl 30
R/
TEMPORA 10 mg kauwtabl honden (Sogeval) - Bijsluiter via FAGG -
spironolactone: 10 mg
deelbare kauwtablet po met het voeder
Posologie:
Ca: 2 mg/kg 1 x pd
tabl 20, 100
R/
TEMPORA 100 mg kauwtabl honden (Sogeval) - Bijsluiter via FAGG -
spironolactone: 100 mg
deelbare kauwtablet po met het voeder
Posologie:
Ca: 2 mg/kg 1 x pd
tabl 16
R/
TEMPORA 50 mg kauwtabl honden (Sogeval) - Bijsluiter via FAGG -
spironolactone: 50 mg
deelbare kauwtablet po met het voeder
Posologie:
Ca: 2 mg/kg 1 x pd
tabl 20, 100
R/

Combinatie ACE-inhibitor met aldosteron-antagonist: benazepril + spironolactone

Benazepril en spironlacton werken op verschillende plaatsen van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem. Zie commentaar benazepril en spironolactone.

CARDALIS 10 mg/80 mg kauwtabl honden (Ceva) - Bijsluiter via EMA -
benazepril hydrochloride: 10 mg
spironolactone: 80 mg
deelbare kauwtablet po met het voeder
Posologie:
Ca: 1 x pd 0,25 mg/kg benaz HCl + 2 mg/kg spir
tabl 30
R/
CARDALIS 2,5 mg/20 mg kauwtabl honden (Ceva) - Bijsluiter via EMA -
benazepril hydrochloride: 2,5 mg
spironolactone: 20 mg
deelbare kauwtablet po met het voeder
Posologie:
Ca: 1 x pd 0,25 mg/kg benaz HCl + 2 mg/kg spir
tabl 30
R/
CARDALIS 5 mg/40 mg kauwtabl honden (Ceva) - Bijsluiter via EMA -
benazepril hydrochloride: 5 mg
spironolactone: 40 mg
deelbare kauwtablet po met het voeder
Posologie:
Ca: 1 x pd 0,25 mg/kg benaz HCl + 2 mg/kg spir
tabl 30
R/

Combinatie ACE-inhibitor met inodilator: benazepril + pimobendan

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg (Elanco) - Bijsluiter via EMA -
benazepril hydrochloride: 2,5 mg
pimobendan: 1,25 mg
tablet po
Posologie:
Ca: 0,25–0,5 mg/kg pd (in 2 giften pd, 1 h voor het eten)
tabl 30
R/
FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg (Elanco) - Bijsluiter via EMA -
benazepril hydrochloride: 10 mg
pimobendan: 5 mg
tablet po
Posologie:
Ca: 0,25–0,5 mg/kg pd (in 2 giften pd, 1 h voor het eten)
tabl 30
R/

Top van de pagina

 

 

© BCFI - project diergeneeskunde

BCFIvet
Inhoud site | Het B.C.F.I. | Contact | Inleiding | Disclaimer
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link