subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Repertoriumsite en français

Vaccins tegen virale ziekten bij duiven

Vaccins tegen de ziekte van Newcastle (Paramyxovirose)

De vaccinatie van duiven die aan wedstrijden of tentoonstellingen deelnemen is wettelijk verplicht (KB van 28/11/1994). Het aanbevolen schema is het volgende:
- Voorjaarsvaccinaties, vóór het wedstrijdseizoen: alle duiven van meer dan 5 weken oud worden gevaccineerd (ook de volwassen duiven die het jaar voordien reeds gevaccineerd werden) met een geïnactiveerd vaccin in waterachtige of olieachtige emulsie.
- Vaccinatie tijdens het wedstrijdseizoen: alle duiven die geboren worden tijdens de wedstrijdperiode worden vanaf de leeftijd van 5 weken gevaccineerd met een geïnactiveerd vaccin in waterachtige of olieachtige emulsie.
Opmerking: het is van essentieel belang dat de geïnjecteerde dosis vaccin juist is. De injectie wordt subcutaan toegediend in de nek, de naald wordt in caudale richting halverwege de nek en evenwijdig met de halswervels geplaatst.

COLUMBA (Pharmagal Bio) - Bijsluiter via FAGG -
ge´nact paramyxovirus type 1 columbae (stam 988M-ca): min 5,8 log2 HI
Adjuv: niet-minerale olie
vaccin voor injectie sc
Posologie:
Co (lft > 4 w): 2 x 1 dosis (0,3 ml) met 21 - 28 d interval
Revac: 1 dosis/jaar (min 21 d voor het begin van vlieg- en tentoonstellingsseizoen)
OOI: 14 d na laatste vac
DOI: 1 jaar
Wachttijd: 0 d
fles 30 ml (100 doseringen)
R/i
NOBILIS PARAMYXO P201 (Intervet Int via MSD AH) - Bijsluiter via FAGG -
ge´nact duivenparamyxovirus-1 (PPMV-1) antigeen stam P201: min 6,8 en max 10,2 log2 HI eenheden in kippen/dosis (0,25 ml)
Adjuv: vloeibare paraffine
vaccin voor injectie sc
Posologie:
duif (vanaf lft 5 w): 0,25 ml/dier
Revac: jaarlijks
OOI: 4 w na primovac
DOI: 1 j
Wachttijd: 0 d
fles 20 ml, 50 ml
R/i

 

Top van de pagina

 

 

© BCFI - project diergeneeskunde

BCFIvet
Inhoud site | Het B.C.F.I. | Contact | Inleiding | Disclaimer
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link